خدمات کارگروه تخصصی مدیریت و توسعه

 

باتوجه به اینکه زمینه کاری این شرکت در حوزه خدمات مرتبط با علوم انسانی و علوم پایه می­باشد و در قالب خدمات پژوهشی فناورانه محسوب می­شود و محصول فنی ندارد؛ در ذیل شرح خدمات شرکت در حوزه  مدیریت و توسعه ارائه شده است:

 

مدیریت استراتژیک و عملکرد :

-         تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی

-         مدیریت، اصلاح و بهبود فرآیندها

-         طرح­ریزی مدل کسب و کار (Business Plan)

-         عارضه ­یابی سازمانی و مدیریت بهره­ وری

-         مهندسی مجدد کسب و کار

-         نظام مدیریت تغییر و تحول

-         نظام جامع مدیریت دانش

-         مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه

-         امکان ­سنجی و طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی

-         مدیریت و سازماندهی برون­ سپاری

-         مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

-         ارزیابی عملکرد سازمانی

  • مدیریت بازاریابی :

-         تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی بازاریابی

-         برنامه ­ریزی و تحقیقات بازار

-         مدیریت سنجش و پایش رضایت مشتری

-         مدیریت برند و ارزش­ گذاری برند

-         مدیریت ارتباط با مشتری

  • مدیریت منابع انسانی :

-         برنامه ­ریزی راهبردی منابع انسانی

-         طراحی ساختار سازمانی

-         سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

-         نظام طبقه ­بندی مشاغل و طراحی شرح شغل

-         سیستم آموزش و توسعه منابع انسانی

-         مدیریت نظام جذب، تامین و ارتقاء منابع انسانی

-         نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان

  • مدیریت کیفیت:

-         شش سیگما

-         سیستم مدیریت کیفیت آماری

-         طرح ­ریزی و استقرار تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت و بهره­ وری براساس مدل EFQM

-         تکنیک کایزن

-         مهندسی ارزش

-         عارضه یابی سازمانی واحدهای صنعتی