راهبردهای شرکت

  • توسعه کسب و کار با رویکرد آینده نگری:

       دستیابی به جایگاه برتر و پیشتاز در حوزه خدمات مشاوره­ ای زمینه فعالیت شرکت در سطح استانی و کشوری

       دستیابی به خدمات/ محصولات استراتژیک و قابل رقابت درسطح استانی و کشوری

       گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره­ای زمینه فعالیت شرکت

       تدوین نظام جامع برای بازاریابی و تبلیغات

  • مشتری مداری با نگاهی به آینده:   

       ارائه خدمات مشاوره­ای با رویکرد ارزش افزوده و مطابق با نیاز مشتریان

       ارائه خدمات نوآورانه و استفاده از تکنیک­ های نوین و به روز

  • کیفیت گرایی:

       بهبود مستمر بهره ­وری و ارتقاء عملکرد

     راهبری و جهت­ دهی فعالیت­ ها به سمت مباحث توسعه­ ای و مهارت­ های نوین مدیریتی در جهت رفع معضلات و چالش ­ها

  • توانمندسازی مداوم و توسعه ظرفیت‌های خلاقیت منابع انسانی:

       ایجاد روحیه تیمی و حس مشارکت در جهت هم افزایی فردی و گروهی و استفاده موثر از ایده‌های نوین

       توسعه ظرفيت خلاقيت و نوآوري باتمرکز بر کسب و کار

       ايجاد محيط حمايتي براي بهره‌گيري مناسب از قابليت‌هاي منابع انسانی

  • علم محوری و تخصص گرایی:

     ارتقاء علمی و ایجادقابلیت و تفکر راهبردی با بهره­ گیری از نیروهای متخصص و با تجربه

     ارتقا دانش از طریق ارائه آموزش‌های تخصصی