بیانیه ماموریت

پیشتازان توسعه ماهان یزد بر آن است تا با جلب اعتماد مجریان و متولیان توسعه منطقه ای و اجتماعی، همچنین صاحبان کسب و کار به عنوان عرضه کننده خدمات مشاوره مدیریت توسعه  و برنامه ریزی ایفای نقش می کند. این شرکت در صدد آن است تا  با تخصص گرایی و ارزش آفرینی برای سرمایه انسانی و سازمانی و فراهم آوردن محیطی انگیزشی و آرام برای کارکنان حداکثر سودآوری را برای ذینفعان خود ایجاد کند.

  ارزش سازمانی:

" با سرمایه انسانی متخصص و  متعهد  به اخلاق پژوهشی،  پیشگام در حوزه ­های پژوهش­ های  توسعه  مدیریت، آمار و برنامه ریزی اجتماعی در سطح کشور با جایگاه برتر در ارائه خدمات با کیفیت  مشاوره ای و پژوهشی،  با هدف خلق و حفظ ارزش برتر برای مشتریان."  

 هویت بصری خود را ارغوانی انتخاب می کنیم تا وفاداری خود به مشتری و همچنین تحول را برای مشتریان به ارمغان آوریم. با ترکیبی از سبز که برگرفته از آرامش طبیعت است آرامش سازمان ها را در گرو برنامه ریزی برایشان به ارمغان می آوریم و با تلفیقی از رنگ قهوه ای، مشتریان ماهان، تفاوت را نسبت به رقبا احساس می کنند.