پروژه نظر سنجی آبفا - سال 1392

این پروژه به سبک نظرسنجي صورت می‌گیرد، روش انجام اين پژوهش به تدوين و اجراي طرح كلي نظرسنجي از مشترکین، مراجعین و کارکنان شرکت آبفا استان یزد و پیمانکاران و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این شرکت به منظور بررسی مسائل و مشکلات هر بخش ارتباط دارد.

اولین گام برای تعیین درجه کیفیت خدمت، شناسایی ذینفعان واقعی و تعریف دقیق خدمات است و پس از آن تعیین نیازمندی‌های آن‌ها خواهد بود. درگام بعدی نیازمندی‌های ذینفعان دسته‌بندی شده و براساس آن فعاليت‌هايي كه شرکت براي رفع آن نيازمندي‌ها انجام مي‏دهد، در قالب شاخص‌هاي اختصاصي و برحسب انواع مختلف مشترياني كه خدمات به آن‌ها عرضه مي‏گردد، تقسيم‏بندي مي‏گردد تا بر اين اساس ابزار اولیه‌ای برای سنجش کیفیت خدمت (پرسشنامه‏ی طراحی شده) طراحی شود. پیش از به‏کارگیری ابزاری برای شناسایی فرصت‌های بهبود لازم است صحت و دقت روش اندازه‌گیری تأیید شود. در صورت قابل اعتمادبودن روش می‌توان از نتایج حاصل از اندازه‌گیری برای شناسایی فرصت‌های بهبود کیفیت خدمت و بررسی مشکلات موجود، استفاده کرد. این روند کلی در مراحل زیر نشان داده شده است:

مرحله 1. استخراج نیازهای ذینفعان، دسته‌بندی آن‌ها و تدوین مکانیزم كلي نظرسنجی. (توسط کارفرما در قالب پرسشنامه تدوین شده است و مجری مستلزم به اجرای آن است و هرگونه اصلاح منوط بر موافقت کارفرماست.)

مرحله 2. تدوین طرح نظرسنجی، ارائه ابزارنظرسنجي و متغيرهاي مورد نظر براي جمع‏آوري اطلاعات و برنامه‌ریزی اجرای نظرسنجی و انتخاب اندازه نمونه در بخش‌های مختلف

مرحله 3. انجام نظرسنجي و ارائه داده‏هاي كمي قابل قياس

مرحله 4. تحليل شكاف عملكرد خدمت در برابر انتظارات

مرحله 5. تحلیل و بررسی رضایت ذینفعان در موضوع مورد نظرسنجی براساس مشخصات آن‌ها و ممیزی مقايسه‏اي ذینفعان و نیازها

مرحله 6. شناسایی و اولویت‌بندی نقاط بهبود

مرحله 7. شناسایی مشکلات و موانع و یافتن راهکارهای مناسب

مرحله 8. تحلیل نهایی، تفسیر نتایج و ارائه پیشنهادها