انجام خدمات مشاوره ای جهت پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی آب و فاضلاب یزد- سال 94