پیاده¬سازی استراتژی¬های توسعه و تدوین برنامه عملیاتی شهرستان میبد - سال 95- 94

تدوین سند راهبردی توسعه شهرستان ميبد طرحی است که به واسطه آن، شهرستان به دنبال تدوین دورنمای توسعه‌ای خود در افق 1404 بر اساس شناخت و تحلیل درونی و بیرونی، دست‌یابی به مسائل استراتژیک شهرستان و انتظارات ذی‌نفعان می‌باشد. از همین رو می‌توان مزایا و کارکردهای فراوانی را به واسطه اجرا و پیاده‌سازی این طرح برشمرد. از اساسی‌ترین مزيت‌هاي آن، هدفمندی در حرکت متولیان امر توسعه و مدیران شهرستان به سوی توسعه و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مبتنی بر مسیرهای از پیش تعیین‌شده و مشخص می‌باشد و مانع از آن می‌گردد تا با تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشي، حرکت و مسیر آنها به سوی توسعه دچار تزلزل و نوسانات زیاد شود و از سوی دیگر هماهنگی میان حرکت شهرستان با برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در سطح استانی و ملی، باعث ایجاد وحدت نظر میان مسئولین خواهد شد.

با اجرای برنامه‌ریزی راهبردی می‌توان گفت آینده در کنترل ماست و از سوی دیگر تعهدی همگانی نسبت به برنامه‌های آتی در همه مدیران و مسئولین متولی به وجود خواهد آمد، تعهد و تفاهمی که شاید یکی از با ارزش‌ترین نتایج اجرای چنین طرحی است .

نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه داشت این است که داشتن برنامه راهبردی باید مقدمه‌ای برای اجرای آن باشد و بدون اجرا، تدوین استراتژی کاری کم‌ارزش و هزینه‌بر بوده و تبدیل به سرمایه نشده است.

براساس یک نظرسنجی در بین مدیران شرکت‌های بزرگ جهانی، بیش از 85% از آنها داشتن برنامه استراتژی برای کسب و کار و فعالیت خود را یک ضرورت و بلکه مهمترین ابزار مدیریتی مورد نیاز دانسته‌اند. آمار تکان‌دهنده‌ای که در طرف مقابل قضیه وجود دارد این است که بیش از 80% شرکت‌ها در اجرای استراتژی شکست خورده‌اند. این تناقض، استراتژی را بی‌اهمیت نکرده است چرا که استراتژی در یک سازمان مانند چشم در بدن است که با آن مسیر و جهت را می‌بینیم و تشخیص می‌دهیم، چیزی که اهمیت آن روزافزون شده پیاده‌سازی استراتژی در قالب اتصال برنامه‌های عملیاتی به استراتژی‌هاست.

به قول معروف «استراتژی بدون تاکتیک طولانی‌ترین مسیر برای پیروزی است و تاکتیک بدون استراتژی نیز تنها هم‌همه‌ای پیش از شکست است.» تاکتیک را در سازمان‌های دولتی می‌توان به برنامه و بودجه ترجمه کرد. منظور از برنامه در سازمان‌های دولتی، عموماً برنامه‌های مالی است. نکته مهم دیگر آن است پایش، ارزیابی و نظارت مستمر بر برنامه کلید به واقعیت پیوستن برنامه و آگاهی از آن بوده و می‌تواند در صورت نیاز باعث اصلاح و بهبود برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در طول اجرای آن شود. از این رو به منظور پیاده‌سازی استراتژی در قالب اتصال استراتژی شهرستان به عملیات، اقدام به تهیه نقشه استراتژیک، با بهره گیری از مدل کارت امتیازی متوازن نمودیم، و در ادامه اهداف استراتژیک کیفی و اهداف کمی را به منظور مشخص شدن مسیر تحقق چشم انداز و همچنین در ادامه تهیه برنامه عملیاتی تدوین نمود.