گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی

آمار و برنامه ریزی یکی از ارکان اساسی هر سازمان جهت برنامه ریزی و نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود برای رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد وحرکت در مسیر توسعه کشور مستلزم داشتن آمارهای دقیق و بهنگام است.

انتخاب یک روز در تقویم ملی کشور به عنوان روز ملی آمار و برنامه ریزی تأکید بر اهمیت این علم و کاربرد دقیق و صحیح آن در برنامه ریزی های کلان و راهبردی جهت پیشرفت و توسعه می باشد.

"شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد"، اول آبان ماه روز ملی آمار و برنامه ریزی را تبریک و تهنیت عرض می نماید.