اول آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد.

 

    یکی از ابزارهای مهم تحقق شفافیت در هر جامعه، در دسترس بودن آمار و اطلاعات دقیق و مستند است. رسالت تاریخی آمار به مشابه چراغی فروزان برای تحلیل وضعیت آینده و روشن کردن نقاط تاریک تصمیم ­گیری­ ها بوده و امکان ارزیابی، قضاوت و در نتیجه فرصت برنامه­ ریزی های اصولی برای توسعه و پیشرفت فراهم می ­شود.

     اول آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی را به کلیه محققان و فعالان حوزه آمار و برنامه ریزی تبریک عرض نموده و امیدواریم شاهد روزی باشیم که با استفاده بجا و صحیح از آمار و اطلاعات، برنامه ریزی ها بر مبنای آمار و اطلاعات دقیق و به روز باشد، و با بکارگیری این ابزار به سوی توسعه گام برداشته شود.