نشست فاز اول پروژه شناسایی شاخص های فناوری و نوآوری

 

روز یکشنبه مورخ 96/10/03  ارائه نتایج فاز اول پروژه شناسایی شاخص های فناوری و نوآوری که توسط شرکت پیشتازان توسعه ماهان انجام شده است، با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای علم و فناوری استان در پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار گردید.
مهدی سالاری، مدیر منطقه ویژه علم و فناوری یزد در این نشست با استناد به مصوبه جلسه هیأت اجرایی استان به ریاست آقای استاندار مبنی بر انتخاب منطقه ویژه علم و فناوری به عنوان متولی پایش علم، فناوری و نوآوری در استان اشاره نمود  و با توجه به اینکه سياستگذاري در حوزه علم، فناوري و نوآوري در دنياي امروز كاري طاقـت فرسا و پيچيده است؛ به طوري كه اتخاذ يك سياست نادرست مي تواند عواقب بسيار جبران ناپذيري داشته باشد، و به دليل حساسيت بالاي اين وظيفه، استفاده از ابزارها و مكانيزم هاي مختلف كه موجب هوشمندسازي سياست ها و فرآيند سياستگذاري مي شـود، اهميت زيادي دارد.ایشان ارزيابي را يكي از ابزارهايي كه زمينه هوشمندسازي را فراهم مي كند، برشمردند که  مي تواند در مراحل مختلف فرآيند سياست گذاري يعني پيش از سياست گذاري، پس از سياست گذاري و در طي اجراي سياست گذاري انجام شود.در انتها به معرفی تیم مشاور و فرآیند پروژه شناسایی  و ارزیابی شاخصهای اولویت دار فناوری و نوآوری استان یزد اشاره کردند.
در ادامه سرکارخانم افسریه مدیرعامل شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد به ضرورت انجام این پروژه اشاره کردند و یافته های حاصل از این مطالعه را از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری توسعه فناوری و نوآوری در استان دانستند. از این رو اجرا به گونه ای صورت می پذیرد که با تکیه بر نتایج آن  بتوان تصویری واقعی از استان را در حوزه فناوری و نوآوری بدست آورد.