روز اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی

 

 

شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد اول آبان، روز ملی آمار و برنامه ریزی را بر تلاشگران عرصه اطلاعات و آمار تبریک می گوید.